Franklin Templeton India launches Nanhi Kali ASCs in Chennai